FANDOMShooting Moves Japanese Name Japanese Lettering Element
Inazuma Break Inazuma Bureiku
God Knows Goddo Nouzu
The Galaxy Za Gyarakushi
The Phoenix Za Fenikkusu
Triangle Z Toraianguru Z
Emperor Penguin No. 2 Koutei Pengin Nee-Gou
Death Zone Desu Zon
Reflect Buster Rifurekuto Basuta
Flame Weather Vane Honoo no Kazamidori
Divine Arrow Dibain Aro
Corodora Shoot Korodora Shuto
Inazuma No.1 Inazuma Ichi-Gou
Inazuma Otoshi Inazuma Otoshi
Dragon Tornado Doragon Torunedo
Shine Drive Shain Doraibu
Back Tornado Bakku Torunedo
Twin Boost Tsuin Busuto
Bunshin Shoot Bunshin Shuto
Dark Tornado Daku Torunedo
Run Ball Run Ran Boru Ran
Tsuchidaruma
Cleese Shot Kurizu Shotto
Dokonjou Batto
Hawk Shot Hoku Shotto
Fire Tornado Faia Torunedo
Patriot Shoot Patoriotto Shuto
Kung Fu Head Kun Fu Heddo
Cross Drive Kurosu Doraibu
Hundred Heat Shot Hyaku Netsu Shotto
Tarzan Kick Tazan Kikku
Dragon Crash Doragon Kurasshu
Meteor Attack Meteo Atakku
Dynamite Shoot Dainamaito Shuto
Condor Dive Kondoru Daibu
Phantom Shoot Fantomu Shuto
Grenade Shot Gurenedo Shotto
Kami Kakushi
Suisei Shoot Suisei Shuto
Snake Shot Suneku Shotto
Spiral Shot Supairaru Shotto
Spinning Shoot Supiningu Shuto
Rolling Kick Roringu Kikku